english | cymraeg
capital transport for our capital city

dyma'r ffordd haws i mewn i Gaerdydd mewn car

Mae Caerdydd yn brifddinas fendigedig, os rydych chi’n gweithio yna pob diwrnod, yn galw i mewn i siopa neu yn cymryd mantais o’r digwyddiadau gwych mae’r ddinas yn cynnig.

St David's

Ond mae mwy a mwy o geir ar y strydoedd sydd yn gallu disirywio'r lle rydyn ni eisiau mwynhau. Felly, defnyddiwch Parcio a Theithio yn Nwyrain Caerdydd (CF23 8HH).

Mae’n gwneud synnwyr – mae digon o le i barcio ac am bris o dim ond £4 os oes 1 person mewn car neu £5 o's oes 2 neu fwy mewn car. Bydd y bws yn eich cludo i ganol y ddinas mewn tua 18 munud, pob 15 munud.

Mae cyfleusterau rhannu car nawr ar gael. Am fwy o fanylion cliciwch yma

Mae'r safle yn cael ei gloi ar ôl i'r bws olaf gyrraedd.

Ble ydych chi eisiau teithio?

Canol Caerdydd
Cardiff Gate Business Park

Ysbyty Athrofaol Cymru
O Fai 2 bydd bysiau’n rhedeg rhwng y safle Parcio a Theithio ac Ysbyty Athrofaol Cymru rhwng 06:30 a 19:15 Dydd Llun-Gwener (ddim yn cynnwys Gwyliau Banc)
Pris Parcio a Theithio i’r ysbyty: £1 i weithwyr yr ysbyty neu £2 i ymwelwyr a chleifion.

Cwestiynau gofynnwyd yn aml

Sut ydw i'n talu?
Talwch y gyrrwr ar y bws, neu defnyddiwch ein app – iff app i dalu.

Ble ydw i’n dal y bws yng nghanol y ddinas?
Mae’r bws yn dechrau a gorffen ar Ffordd Churchill yng nghanol y ddinas. 

Beth yw pris y wasanaeth?
Y pris i barcio a theithio yw £4 os oes 1 person mewn car neu £5 os oes 2 neu fwy mewn car, neu £8/£10 ar ddiwrnodau pan fydd digwyddiadau mawr yn y ddinas.  Mae tocynnau cynnar ar gael hefyd am £2 am un person neu £3 am 2 neu fwy o bobl cyn 08:30 (Dydd Llun-Gwener)

Pa mor aml mae’r gwasanaeth?
Mae bysiau yn rhedeg pob 15 munud 7 diwrnod yr wythnos. Fe fydd mwy o fysiau yn gweithredu ar ddiwrnodau digwyddiadau arbennig gyda bysiau yn rhedeg i ganol y ddinas bob 7/8 munud.

Ydy’r safle'n ddiogel?
Mae’r safle yn ddiogel iawn gyda CCTV, a gweithwyr ar y safle trwy gydol y dydd.

Achlysuron arbennig

Pan fydd digwyddiadau mawr yn cael ei gynnal yng nghanol y ddinas, bydd bysiau ychwanegol yn gweithredu o’r safle Parcio a Theithio. 

Edrychwch yn ôl ar y dudalen yma am fanylion siwrnai ychwanegol yn agosach at ddigwyddiadau mawr.

*tocynnau cynnar ar gael mewn bwndel o 5 ar iffapp