english | cymraeg
capital transport for our capital city

Bws Gwennol CCFC

Gall y tymor pêl-droed fod yn ddigon o straen heb boeni am le i barcio yn y stadiwm.

Mae Bws Caerdydd yn rhedeg bws gwennol bob 10 munud rhwng Stryd Wood (JA) a’r stadiwm ar ddiwrnodau gemau cartref. Mae’r bysiau cyntaf yn gadael Stryd Wood 2 awr cyn dechrau’r gêm ac yn rhedeg hyd at 20 munud cyn y gic gyntaf.

Pan fydd y gêm wedi gorffen , dalwch y bws gwennol yn ôl i ganol y ddinas o’r cerflun Fred Keenor. Bydd bysiau yn rhedeg am hyd at 1 awr ar ôl y chwiban olaf.

Pris ar gyfer cwsmeriaid gyda thocyn i’r gêm : £2.50
Tocyn teulu (ar y penwythnos ac yn ystod y gwyliau ysgol. Hyd at 2 oedolyn): £5.30