english | cymraeg
capital transport for our capital city

Mapiau rhwydwaith

 

Caerdydd

frequent routes
llwybrau aml
edrychwch ar fap rhwydwaith o'n llwybrau amlaf ar ddraws Caerdydd
 
city centre
ble i ddal eich bws
edrychwch ar fap manwl sy'n dangos i chi ble i ddal eich bws yng nghanol dinas Caerdydd
 

Y Fro

Barry and Penarth
edrychwch ar fap
ein holl lwybrau yn y Barri a Phenarth, gan gynnwys ble i ddal eich bws yng nghanol y trefi