english | cymraeg
capital transport for our capital city

Cerdyn iff

Beth yw iff?

P'un a ydych chi'n teithio'n rheolaidd neu dim ond nawr ac yn y man mae'r cerdyn yma yn gadael i chi deithio ar fws heb angen talu gyda newid bob tro. Mae'n hawdd i ddefnyddio. 'Llwythwch' arian ar y cerdyn pan fyddwch yn dringo'r bws neu, os yw'n fwy cyfleus, yn ein canolfan gwasanaeth cwsmeriaid ar Sloper Road neu yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd– yna dewiswch docyn sy'n addas i'ch anghenion chi. Pan fydd yn mynd yn isel bydd angen ei ategu yn yr un ffordd.

Cliciwch yma i weld ein amseroedd agor.

Nawr gallwch brynu tocynnau teithio ar-lein.  Gwelwch mwy o wybodaeth yma.

 Beth sy' mor dda am iff?

  • am ddim
  • diogel
  • ailosod (1af am ddim ond fydd tâl am eraill)
  • £3 ôl-ddyled - os 'da chi'n rhedeg allan o gredyd bydd y cerdyn yn gadael i chi gael hyd at £3 i'w dalu yn ôl pan fyddwch yn llwytho arian tro nesaf.

iff ychwanegol

Nawr mae eich cerdyn iff yn rhoi mwy i chi! Rydyn ni wedi ymuno â chwmnïau i roi cynigion a gostyngiadau i chi pan fyddwch yn dangos eich cerdyn iff. I feindio allan pwy sy'n rhan o iff ychwanegol cliciwch yma.

 

 Sut mae'n gweithio?

Pan fyddwch ar y bws, rhowch eich cerdyn ar y darllenydd. Gofynnwch y gyrrwr am docyn o'ch dewis. Bydd y gyrrwr yn tynnu'r arian o'ch cerdyn ac yn cynhyrchu tocyn. Cadwch y tocyn yma gyda chi wrth deithio gyda ni. Cymrwch eich cerdyn oddi ar y darllenwr a feindiwch sedd. 

Os hoffech chi lwytho arian ar eich cerdyn neu brynu tocyn wythnos, rhowch eich arian yn y bocs a dywedwch wrth y gyrrwr beth hoffech chi roi ar eich cerdyn.

Gall eich cerdyn iff cael ei ddefnyddio fel pwrs electronig hefyd, ble bydd credit yn cael eu storio tan fyddwch eisiau prynu tocyn.  Gallwch lwytho £1, £2, £3, £4 neu mewn lluosrifau o £5, gyda mwyafswm o £50.

Dim ond yn ein Canolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid neu yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd oes modd prynu thocynnau 4 wythnos a tocynnau blynyddol.

Tocyn unigryw i'r pwrs electronig
Defnyddiwch arian o’ch pwrs electronig i brynu tocyn diwrnod am £3.60 i oedolion neu £2.40 i bobl ifanc ym mharth Caerdydd, £3.40 i oedolion neu £2.20 i bobl ifanc ym mharth y Barri, neu £5.00 i oedolion neu £3.40 i bobl ifanc ar draws ein rhwydwaith.  Prynwch o’r gyrrwr gyda credyd o’ch pwrs electronig.  Mae’n rhaid i’r arian fod ar y cerdyn cyn teithio. 

Prynu tocynnau ar-lein
Bydd angen i chi greu cyfrif ac archebu cerdyn iff newydd os hoffech brynu tocynnau ar-lein.  Mae tocynnau diwrnod, wythnos a 4 wythnos ar gael ar gyfer pob parth, ond ar ôl i chi dewis tocyn, dyna’r unig docyn bydd yn bosib prynu ar-lein.  Prynwch docyn cyn 9yh i deithio'r diwrnod nesaf.  

Gwelwch mwy am brynu tocynnau ar-lein yma.

Gwelwch ein amodau a thelerau yma.