english | cymraeg
capital transport for our capital city

iff app

Dim arian mân? Dim problem!

Nawr fe allwch chi dalu am docyn sengl, diwrnod, wythnos neu 4 wythnos ar eich ffôn symudol neu tabled.

Mae tocynnau symudol yn hawdd, diogel a chyfleus. Lawr lwythwch 'iff app' ar eich dyfais symudol, yna prynwch, dangoswch ac i ffwrdd a chi!  Lawr lwythwch pdf sy'n dangos sut i ddefnyddio'r app yma.

Nid yw tocynnau ar ddyfais symudol yn cael eu derbyn gan Newport Transport ar wasanaeth 30.

Nodwch, mae’ch tocyn wedi storio ar eich dyfais.  Os oes ffôn newydd gyda chi, danfonwch e-bost i mtickets@cardiffbus.com fel bod y tîm yn gallu trosglwyddo eich cyfrif. 

Gwelwch y telerau ac amodau yma.

Tocynnau unigryw i iff app

Tocynnau sengl
Nawr gallwch brynu 10 tocyn sengl am £15.50 ar yr app!  Gallwch ddefnyddio un o’r tocynnau sengl yma am drip o fewn Caerdydd a rhwng Caerdydd a Hen Llaneirwg ar lwybr 30, a rhwng Caerdydd a Thŷ Verlon/Barry Docks Link Road.  Prynwch eich tocynnau o flaen llaw ac actifadu un tocyn cyn dal y bws.  Defnyddiwch eich tocyn o fewn 30 munud.

Tocynnau diwrnod
Rydym wedi cyflwyno bwndel o 3 tocyn diwrnod am £9.99 ar yr iff app – arbed o bron 10%. Fel y 10 tocyn sengl, bydd y ‘easy three’ yn aros ar eich ffon tan eich bod yn defnyddio nhw – heb ddyddiad gorffen. 

Gallwch ddefnyddio’r tocyn yma ym mharth Caerdydd (Caerdydd, Penarth, Sili, Dinas Powys, Llandochau ac i/o Gasnewydd), ac mae pob diwrnod yn cael eu storio ar wahân felly gallwch ddefnyddio eich tocynnau diwrnod pryd bynnag ac y mynnwch. 

     

Sut i ddefnyddio eich iff app... 


Lawr lwythwch 'iff app' ar eich dyfais symudol.

Chwiliwch am 'Cardiff Bus' yn App Store neu Google Play. Mae'r app ar gael ar gyfer Android a dyfeisiau iOS, ac mae'n rhad ac am ddim.


 

Ychwanegwch eich cerdyn talu.

Ychwanegwch manylion eich cerdyn debyd/credyd neu talwch drwy Barclays Pingit.
Mae manylion eich cerdyn yn cael eu cadw'n ddiogel. Mae’n arbed angen cael y newid cywir pan fyddwch yn dal y bws.

Dewiswch eich tocyn.

Dewiswch o docynnau diwrnod neu wythnos. Ychwanegwch y tocyn at eich basged wedyn talwch yn ddiogel. Gallwch hefyd dewis pan fydd eich tocyn yn dechrau - gall fod ar gyfer teithio heddiw, yfory, neu'r wythnos nesaf.


 

 

Dangoswch y gyrrwr y tocyn ar eich sgrin.

Mae'r tocyn yn cael ei arddangos ar sgrin eich ffôn - bydd angen i chi dangos hyn i'r gyrrwr pob tro y byddwch yn dal y bws. Mae'r amser sydd ar ôl cyn i’ch tocyn dod i ben hefyd yn cael ei ddangos yma.

Os nad ydych yn gallu dangos tocyn dilys ar eich ffôn, e.e os yw eich batri yn wastad, bydd angen i chi brynu tocyn ar gyfer y daith gan y gyrrwr. Os yw eich ffôn yn colli signal neu gyda derbyniad gwael, gallwch barhau i ddefnyddio eich tocyn.