english | cymraeg
capital transport for our capital city

Panel Cwsmeriaid

Mae panel wedi ei dethol i gynrychioli cwsmeriaid bws Caerdydd mewn fforwm am drafodaethau gyda rheolwyr a chyfarwyddwyr.

Fe fydd y panel yn cwrdd am gwpwl o oriau pob 4 mis i drafod pob adran o wasanaeth bws Caerdydd, o lwybrau i bris, bysiau i amserlenni, a phopeth arall.

Fe fydd cynrychiolydd o Bus Users UK yna hefyd, ac fel parti niwtral, fe fydd yn cadeirio’r cyfarfod.

Gallwch darllen y munudau isod

Rhagfyr 2013 
Mai 2014
Hydref 2014
Chwefror 2015
Mehefin 2015


Bydd y cyfarfod nesaf ym mis Tachwedd 2015.