english | cymraeg
capital transport for our capital city

contact us 

customer care

ffoniwch 029 2066 6444 rhwng
07:00 a 19:00, Dydd Llun i ddydd Gwener
09:00 a 16:30 Dydd Sadwrn
Nodwch bydd trefniadau arall ar Ŵyl y Banc - gwelwch ein tudalen newyddion am fanylion.

Llenwch ein ffurflen adborth neu danfonwch ebost i talktous@cardiffbus.com

Dewch i'n gweld ni:
Prif swyddfa ar Sloper Road rhwng 08:30 - 17:00 Dydd Llun i Ddydd Gwener.
Llyfrgell Ganolog Caerdydd rhwng 10:00-18:00 Dydd Llun-Gwener a 9:00-16.30 ar Ddyddiau Sadwrn. (Ar gau rhwng 14:15-14:45)

lost property

Am ymholiadau am rywbeth rydych chi efallai wedi ei golli ar y bws
ffoniwch 029 2066 6444 neu dewch i mewn i'n gweld ni yn ein Prif Swyddfa, Sloper Road, Lecwydd, CF11 8TB 
8:30am - 5:00pm, Dydd Llun i ddydd Gwener

jounery planning
I gynllunio teithiau ar holl drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru
ffoniwch 0800 464 00 00 neu ewch i wefan Traveline.

www.cymraeg.traveline.cymru/

head office

Sloper Road, Leckwith, Cardiff CF11 8TB.
 

welsh language
Cliciwch yma i weld ein polisi iaith Gymraeg yn llawn.

Pam ydy rhai tudalennau'n gymysgedd o Gymraeg a Saesneg?

Rydym yn ceisio darparu cymaint o gynnwys â phosibl yng Nghymraeg a Saesneg. Fodd bynnag, nid yw'r adnoddau gennym ni bob tro i gyfieithu gwybodaeth ar fap neu amserlen, sy'n arbennig o dechnegol ac yn debygol o newid yn aml. Hefyd, mae rhywfaint o'r hyn a welwch chi ar y wefan yn cael ei eneradu'n awtomatig o gronfa ddata sy'n cael ei ddarparu gan gorff partner sydd heb fynediad ar fyr dro i wasanaethau cyfieithu.

Ein nod yw cynyddu faint o Gymraeg sydd ar y wefan yn y dyfodol agos.