english | cymraeg
capital transport for our capital city

ein prisiau

Mae 2 barth pris gyda ni, Caerdydd (gan gynnwys Penarth) a'r Barri. Mae’r tablau isod yn dangos pris ar gyfer teithio o fewn pob parth a phris am deithio ar draws ein rhwydwaith. Nodwch, mae pris tocyn yn uwch ar rai siwrnai ar wasanaeth 30 i ag o Gasnewydd ac ar y X91 i ag o Lanilltud Fawr. Cliciwch yma am fanylion.

Gall y tocynnau canlynol cael ei brynu ar y bws. Bydd angen cerdyn iff i brynu wythnos i fynd. Gwnewch cais yma.

** O Orffennaf 1, bydd angen cerdyn iff newydd neu 'Fy Ngherdyn Teithio' ar gwsmeriaid rhwng 16 a 18 blwydd oed i brynu tocyn person ifanc.  Gwelwch fanylion yma **

Ar y bws

Gwnewch yn siŵr bod yr arian cywir gyda chi ar gyfer eich tocyn, gan nad yw’n gyrwyr yn rhoi newid.

  Pris parth Caerdydd Pris parth y Barri ar draws ein rhwydwaith
  Oedolyn Person Ifanc Oedolyn Person Ifanc Oedolyn Person Ifanc
un ffordd £1.90 £1.30 £1.80 £1.20 £2.70 £1.80
diwrnod i fynd* £3.80 £2.50 £3.50 £2.30 £5.20 £3.50
57/58 tocyn dwyffordd** £3 £2 - - - -
wythnos i fynd £14 £9.40 £13.40 £9 £20 £13.20

* Gallwch brynu tocyn diwrnod rhatach wrth ddefnyddio arian ar eich pwrs electronig ar eich cerdyn iff.  Gwelwch fanylion yma.
**Gwelwch fwy am docyn dwyffordd ar wasanaethau 57 a 58 yma.

Talu o flaen llaw

Cyflymwch eich taith ac arbedwch arian wrth dalu cyn i chi fynd ar y bws.

Gall y tocynnau canlynol cael ei brynu cyn teithio.  Gallwch ychwanegu tocyn wythnos, mis neu flwyddyn i’ch cerdyn iff yn y Llyfrgell Ganolog neu mewn allfeydd PayPoint.  Feindiwch eich siop agosaf yma.
Mae angen cerdyn iff neu iff app arnoch i brynu tocyn wythnos neu 4 wythnos.  I ddechrau debyd uniongyrchol neu i brynu tocyn blwyddyn, bydd angen cerdyn iff arnoch.

Am fwy o wybodaeth am docynnau sengl a diwrnod ar yr iff app cliciwch yma

  Pris parth Caerdydd Pris parth y Barri ar draws ein rhwydwaith
  Oedolyn Person Ifanc Oedolyn Person Ifanc Oedolyn Person Ifanc
tocyn sengl (iff app) £15.50 am 10 £10 am 12 - - - -
diwrnod i fynd (iff app) £3.60 £2.40 £3.40 £2.20 £5 £3.40
wythnos i fynd £14 £9.40 £13.40 £9 £20 £13.20
4 wythnos i fynd £51.50 £34 £46 £29.50 £66 £45.50
mis i fynd (debyd uniongyrchol) £48 £31 £41 £27 £61 £40
blwyddyn i fynd £565 £400 £485 £320 £715 £460

Paying for bus travel in Cardiff is really simple.

There are 2 fare zones, Cardiff (including Penarth) & Barry. There is a price for travelling within each fare zone and a price for travelling across the entire network. Just click below on the ticket type you want and you'll see the prices for each zone on the map.

You must have the right money, as our drivers don't carry change. Don't forget you can keep money on your iff card to make sure you always have the right fare, or purchase tickets using your mobile device by downloading our mobile ticketing app - iff app

Please note week to go tickets can only be purchased on an iff card or through m-ticketing. To apply for an iff card click here, or for more details on mobile ticketing click here.